Begeleid Wonen

Begeleid wonen bij Nova

Nova biedt zorg, welzijn en wonen met als doel de levenskwaliteit en het welbevinden van onze bewoners te optimaliseren. De focus ligt op het bieden van bijpassende zorg aan (jong-) volwassen met een licht verstandelijke beperking.

Visie

Bij Nova investeren we in een goede band met bewoners door een veilige basis te creëren. Naast de beperkingen stimuleren we onze bewoners om sterke punten en talenten te ontwikkelen. Bieden van structuur en duidelijkheid in een warme en zorgzame omgeving geeft onze bewoners ruimte om zich te richten op de ontwikkeling. Onvoorwaardelijke acceptatie, gerichte aandacht en zelfbepaling staan bij Nova hoog aangeschreven.

Woning-Voordeur-Buiten

Woonhuis Nova op foto's

Kernwaarden

Bij woonhuis Nova vinden wij de onderstaande kernwaarden erg van belang.

Geknipte hartje in hand

Client staat centraal

We willen cliënten goed leren kennen. Hierbij stellen we onszelf de vraag: “Wat vraagt de cliënt nou van ons?

Nova biedt zorg die afgestemd is op individu en zijn of haar persoonlijke wensen. Een bestaan waarin cliënten warmte en geborgenheid ervaren, relaties met anderen opbouwen/behouden en blijvend vaardigheden ontwikkelen.

Gelijkheid

Binnen Nova ligt de nadruk op begeleiden vanuit gelijkwaardigheid en het daarbinnen het kunnen maken van eigen keuzes, hoe klein deze soms ook kunnen zijn. Vanuit deze basis willen we dan ook samen werken aan de vormgeving van en groei- en ontwikkeling in het gewone leven. Voorwaarde hiervoor is het hanteren van een veilige leefomgeving.

Gelijkheid-bij-Nova
Recht-om-zelf-te-kiezen​-bij-Nova

Het recht om zelf te kiezen

Net als ieder ander hebben mensen met een verstandelijke beperking het recht om beslissingen te nemen over hun eigen leven. Vaak hebben zij wel hulp nodig bij het bepalen wat het beste bij hen past. We nemen geen beslissingen zonder de cliënt of diens betreffende vertegenwoordiger te betrekken. Elk cliënt heeft zoveel mogelijk invloed op zijn eigen leven en omgeving.

Aandacht

Aandacht gaat over gezien worden en soms (onverwacht) beloond worden met een glimlach. Dat is voor medewerkers van Nova een teken van waardering en een doel waar we naar streven. Bij Nova staat bijpassende aandacht hoog aangeschreven. Met professionals die een zorghart hebben, proberen we naast een bewoner te staan en samen te kijken hoe we momenten van aandacht kunnen invullen. Naast persoonlijke aandacht staat aandacht als kernwaarde bij Nova ook voor het werken met aandacht.

Aandacht-samen-fietsen-bij-Nova
Talent-Schilderen-bij-Nova

Talent

Ieder mens is uniek, bij Nova geloven we dat elk mens, met of zonder beperking, zijn eigen krachten en talenten heeft. De eigen kracht en mogelijkheden van cliënten, hun familie en hun netwerk zijn het vertrekpunt van onze ondersteuning. 

Ervaren

Succeservaringen opdoen is hierin voor onze bewoners erg belangrijk. Een succeservaring zien wij als het samen tot een goed einde brengen van een activiteit onderbroken door moeilijk verstaanbaar gedrag of niet-, hoe klein dan ook. Daarnaast kunnen we, dankzij de samenwerking met een ghostwriter hausarbeit voor academische werken, onze bewoners helpen hun communicatievaardigheden en schriftelijke expressie verder te ontwikkelen. Het maken van fouten is hier onderdeel van, fouten maken mag, want dit draagt bij aan de ontwikkeling.
Sometimes you win and sometimes you learn letter beads word typography
Leefklimaat-bij-Nova

Leefklimaat

In een gezond, warm en veilig leefklimaat zal de bewoner zich prettiger en veiliger voelen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van elke individu.

Uitgangspunten:
Hygiëne, veiligheid, warmte en gezelligheid, respect voor anderen en sfeer (inrichting).

Ook zien wij het als een grote meerwaarde om gezamenlijk stil te staan bij verjaardagen en feestdagen. Dit doen we om verbinding te creëren en te behouden onder bewoners en betrokkenen.

Contactformulier