Klachten

We vinden het belangrijk om geschikte zorg te bieden.
Helaas kan er altijd wel eens iets misgaan waarover u ontevreden bent of een klacht heeft.
Op deze pagina vindt u informatie over wat u kunt doen wanneer u niet tevreden bent over de zorg- en dienstverlening van Woonhuis Nova.

Ontevredenheid uiten en oplossing zoeken

Als u ontevreden bent over de begeleiding of over andere zaken, kunt u dit het beste eerst bespreken met de begeleider of zorgverlener. Door in gesprek te gaan kunnen problemen opgelost worden. Door uw ervaring te delen weten wij wat we kunnen verbeteren. U kunt er ook voor kiezen om uw ontevredenheid te bespreken met de teamleider. U kunt zich altijd laten ondersteunen door iemand anders.

Klacht indienen

Mocht u er niet uitkomen, kunt u een officiële klacht indienen. Dit kan op verschillende wijzen. Dit kan telefonisch door te bellen met het hoofdkantoor. U kunt uw klacht ook mailen of een brief sturen naar het hoofdkantoor. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. Het voordeel van een schriftelijke klacht is dat u hierin precies kunt benoemen waar de klacht volgens u over gaat. Daarom heeft een klacht via de e-mail of een brief de voorkeur.  

Aan welke eisen moet uw klacht voldoen?

  • De gebeurtenis waar de klacht over gaat, mag niet langer dan een jaar geleden zijn;
  • Een (soort)gelijke klacht van u mag niet al in behandeling zijn;
  • Als dezelfde klacht al eerder ingediend is, en er niks is veranderd, mag deze klacht niet opnieuw ingediend worden;
  • De klacht mag niet anoniem zijn, dan kunnen we u namelijk niet goed helpen.

Klacht onderzoeken

Als u de klacht indient bij woonhuis Nova, wordt deze direct onderzocht. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen om de klacht te bespreken en om uit te leggen wat de vervolgstappen zijn. Ook wordt de klacht besproken met de verantwoordelijke medewerker.

Een vervolgstap kan zijn dat er samen met u gekeken wordt naar een passende oplossing. Het kan ook voorkomen dat wij na het onderzoeken van de klacht geen oplossing kunnen bieden omdat wij de klacht niet gegrond vinden. U kunt dan altijd naar de externe geschillencommissie gaan als u het hier niet mee eens bent.

Klachtformulier